Bases

A continuació podeu accedir a les bases del premi que s’aplicarà a totes les candidatures rebudes per escollir-ne la guanyadora.

PDF-Icon

Bases premio_equitat 2019-esp_CA

 

La convocatòria estarà oberta des del 7 de març fins al 30 d’abril de 2019. Les sol·licituds de participació es presentaran exclusivament per via electrònica a través del següent formulari.

Modalitats:

A partir de 2019, el premi té dues modalitats:

Modalitat professional: Accions i programes d’èxit, tant d’institucions com de persones físiques, per promoure la participació i la promoció de les dones en les carreres professionals i acadèmiques relacionades amb les TIC.

Modalitat formativa: Accions i programes d’èxit, tant d’institucions com de persones físiques, per promoure l’augment de la presència de dones relacionades amb les TIC de l’educació secundària no obligatòria (batxillerat, formació professional o equivalent).

Participants:

Institucions, grups o persones que hagin desenvolupat activitats per fomentar l’equitat de gènere en l’àmbit docent, acadèmic o professional de les TIC.

En cas que la candidatura sigui una persona física, ha de ser major d’edat i de nacionalitat o resident a Espanya o a qualsevol país d’Iberoamèrica.
En el cas que la candidatura sigui una institució o un grup, l’activitat presentada ha de desenvolupar-se en l’àmbit geogràfic del premi.

Criteris de valoració:

Es valoraran les evidències presentades que acreditin que les accions i programes presentats per candidatures:

En la modalitat professional: 

Que potenciïn l’augment de la presència i promoció de dones en les carreres acadèmiques TIC.
Que potenciïn l’augment la presència i promoció de dones en les professions TIC.
La difusió de la presència de les dones en els àmbits professionals TIC.
La presentació d’evidències d’èxit de les accions presentades.

  • En la modalitat formativa:

Que potenciïn l’augment de la presència de dones en els estudis TIC de batxillerat o equivalent.
Que potenciïn l’augment de la presència de dones en els estudis TIC de la formació professional.
La difusió dels àmbits de formació i professionals relacionats amb les TIC entre les estudiants d’àmbits educatius no universitaris.
La presentació d’evidències d’èxit de les accions presentades.