Premi equit@t a la promoció de l'equitat de gènere

Com participar en els premis equit@T

Condicions per participar al concurs

Les persones interessades i que compleixin els requisits establerts a la convocatòria hauran de presentar:

  • Un vídeo d’entre 30 segons i 2 minuts de durada amb alguna de les categories del premi.
  • El seu contingut ha de ser respectuós envers les persones, no ha de ser discriminatori per motius de religió, origen ètnic , sexe o orientacions sexuals, ni contenir imatges o expressions violentes.
  • Que sigui una obra inèdita, sense difusió o publicació prèvia.

Com cal presentar les obres al concurs?

  • El vídeo a presentar al concurs cal que estigui publicat en mode privat i en un espai propi d’emmagatzematge (Drive, Youtube, servidor propi, etc.) accessible per al jurat del premi però no per al públic en general.
  • La presentació s’haurà de fer a través d’aquest formulari. En el formulari s’haurà d’adjuntar un enllaç per Internet al vídeo que ha de romandre actiu des de la data de la inscripció fins al 15 de desembre de 2022. 

Per més informació podeu consultar les BASES del premi.