Requisits sol·licitud

La presentació de candidatures estarà oberta del 29 de gener de 2018 al 18 de març de 2018 a través d’aquest formulari electrònic a on s’inclourà la següent informació i documentació:

♦ Nom, cognom, telèfon i adreça electrònica de la persona que presenta la candidatura.

♦ Dades principals (nom, cognom, adreça electrònica, adreça, país de residència, CIF …) de la persona, grup o institució que es postula al premi

♦ Resum: breu descripció de la candidatura i dels seus mèrits en relació amb els criteris d’avaluació que consten a l’apartat 5.2 de les bases (màxim 30 paraules).

♦ Justificació de la candidatura en relació amb els criteris de selecció (500-1.000 paraules d’extensió), on s’explica per què la candidatura ha de rebre aquest premi.

♦ Document amb el CV del candidat en format PDF: formació, mèrits acadèmics i professionals, etc .; o bé memòria de la institució candidata: descripció, breu resum de les seves activitats, forma jurídica, adreça, etc

El procediment per assignar-lo ha de garantir que es compleixen els requisits establerts i estar basat en una valoració objectiva dels mèrits i de l’oportunitat que representa per a la persona.