Premios a la promoción de la equidad de género

Formación

Continguts de formació.

Decidir quants n’hi ha d’haver i com s’organitzen. Si n’hi ha d’haver molts aquesta podria ser una pàgina distribuïdora amb enllaços a cada recurs.