Premis a la promoció de l'equitat de gènere

Recursos: el Problema

Quin és el problema?

El primer dubte que pot sorgir a l’aula és: És realment un problema que hi hagi desequilibris de gènere en certs àmbits o professions? Això, que s’anomena segregació horitzontal, no només passa a les STEM (Ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) o les TIC (Tecnologies de la informació i comunicació) amb les dones, sinó també en l’educació, la psicologia o la infermeria amb els homes. Som diferents? Tenim capacitats diferents?

Abans de respondre, mirem les dades estadístiques. Dades oficials de l’Observatori d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives i de  l’Instituto de las mujeres (Ministerio de Igualdad d’Espanya) mostren que les dones s’interessen més en les humanitats, ciències de la salut i ciència.

Val a dir, però que el problema va més enllà de la llibertat d’elecció personal. Aquest té conseqüències globals: L’accés, la creació i producció de la tecnologia, la riquesa i els actius que això comporta estan reforçant certes dinàmiques discriminatòries de gènere i socials, a la vegada que provocant segregacions de gènere per plataformes de treball i per rols a la indústria tecnològica que envolta l’economia de plataforma i, per tant, aquest perjudici s’acaba generalitzant i acaba afectant a nivell social i econòmic.

És per això que donar visibilitat, reconeixement i suport a aquest situació NO DESITJADA I ENCARA PATENT AL S. XXI no només pot suposar una oportunitat per a crear nous llocs de treball de qualitat, sinó per dibuixar un nou marc de relació de les dones amb el món de la tecnologia i del futur.

Els arguments pels que és clau que les dones s’incorporin a les professions STEM i TIC s’agrupen normalment en els següents quatre:

  • Argument de justícia: Les dones perden influència en la societat ja que aquesta té una dependència creixent de la tecnologia. 
  • Argument d’igualtat d’oportunitats: Les dones perden els drets i beneficis que ofereixen les TIC avui dia.
  • Argument dels recursos: La societat necessita molt de talent en els àmbits STEM i TIC. Les pèrdues socials que implica malbaratant el talent i l’experiència de les dones són gegants.
  • Argument del mercat de treball: Hi ha molta més demanda que oferta en els àmbits laborals de STEM i TIC. Si la dona no accedeix a aquests àmbits, perdem, com a societat, el 50% del talent.

(tornar a Recursos)